EdU-talks: de Europese Onderwijsruimte

4 februari 2021 13:00 – 14:00

VLEVA en het Departement Onderwijs en Vorming nodigen u graag uit op hun eerste EdU-talk van 2021. EdU-talks zijn online middagsessies waar Europese onderwijsthema’s toegelicht worden. Op die manier kunnen we jullie op de hoogte houden van de internationale onderwijsagenda die, na een korte periode van vertraging vorig jaar, terug op kruissnelheid is gekomen.

Tijdens de eerste EdU-talk op 4 februari van 13.00 u. tot 14.00 u. van het Departement Onderwijs en Vorming en VLEVA wordt dieper ingegaan op de Europese onderwijsruimte. Wat zijn de doelstellingen hiervan? Hoe zullen deze gerealiseerd worden? Welke uitdagingen en mogelijkheden creëert de EEA voor Vlaanderen?

De EdU-talk is nog te beluisteren via de link hieronder (Lees meer).

Lees meer …..

Leergoesting in het onderwijs en op de werkvloer: zo pakt ESF Vlaanderen dat aan

Hoe kunnen we het onderwijs en de werkvloer zo inrichten dat iedereen continu en effectief blijft leren? Er bestaan wetenschappelijke benaderingen die ons theoretische inzichten geven, maar hoe ziet dat eruit in de praktijk?

Met ESF Vlaanderen proberen we hieraan mee te bouwen en dat bewijst het transitieproject de MET, een uitdagende leerplek voor middelbare scholieren. Verder zullen we inzetten op leergoesting op de werkvloer met een nieuwe oproep.

Lees verder op onze website.

Flexibele zonnepanelen voor gebruik op voertuigen

Binnen het Europese HighLite project onderzoekt een internationaal consortium hoe men flexibele zonnepanelen kan inzetten voor gebouwen of voertuigen. Men zocht een partner met zowel de nodige kennis over de toepassing van dergelijke zonnepanelen op voertuigen als de juiste testinfrastructuur. Flanders Make kon het consortium overtuigen door onze uitgebreide kennis en state-of-the-art testinfrastructuur voor voertuigen. 

Lees meer …..

Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport

De EU-landen zijn verantwoordelijk voor hun eigen onderwijs-, cultuur-, sport- en opleidingsbeleid, maar de EU steunt hen bij het vaststellen van gemeenschappelijke doelstellingen en het uitwisselen van goede werkwijzen.

De Europese Commissie wil ervoor zorgen dat er in 2025 een Europese onderwijsruimte is. Met deze onderwijsruimte moeten alle jongeren in de Europese Unie toegang krijgen tot het beste onderwijs en de mogelijkheid om later in heel Europa aan de slag te kunnen. Om deze onderwijsruimte te bewerkstelligen, heeft de Commissie een aantal voorstellen gedaan. Zo wil de Commissie dat diploma’s voortaan in heel Europa erkend worden, dat er een jeugdstrategie komt voor de periode 2019-2027 om jongeren meer te betrekken bij Europa en dat er extra aandacht wordt besteed aan het leren van meerdere Europese talen.

MEER INFO

Hoe kunnen scholen, bedrijven en organisaties technologie inzetten en regels rond social distancing omarmen?

25 februari 2021 – 11u00

Hoewel er licht is aan het eind van de tunnel, zullen we ons nog voor een hele tijd moeten houden aan bepaalde coronamaatregelen, zoals social distancing. Howest, Thomas More & Flanders Make hebben verschillende projecten op poten gezet rond deze uitdaging, waarbij nieuwe technologie en digitalisering ingezet wordt om de samenwerking tussen personen op afstand vlotter te laten verlopen.

De 3 instellingen zetten hun praktijkvoorbeelden nu in de kijker via een gratis webinar. De onderzoekers presenteren eenvoudige oplossingen om digitale lessen en opleidingen te verbeteren en laten je kennis maken met high-tech tools zoals smartglasses en virtual reality.  -> Meer informatie en registratie

EBC-tool

ONLINE DEMONSTRATIE

dinsdag 23 februari 2021 om 10u

Deze demonstratie is GRATIS. Inschrijven is verplicht.

Een eenvoudige mail naar kenniscentrum@industrieonderwijs.be voldoet met de volgende vermeldingen:

  • Inschrijving demo EBC-tool van 23/2/2021
  • De coördinaten van de school (naam school, contactpersoon en telefoonnummer)
  • De namen van de deelnemers en hun functie binnen de school (max. 2 per school)
  • De e-mailadressen van de deelnemers

Iedere ingeschrevene ontvangt een bevestigingsmail en een link voor de online demonstratie.

Datum past niet maar toch geïnteresseerd:

Neem contact op met Marc Theunis, 0474 236 480 voor een individuele afspraak.

FLANDERS MAKE EN AMS ROBOTICS WERKEN SAMEN AAN LICHTGEWICHT WATERSTOFTANK VOOR DE AUTO VAN DE TOEKOMST

Bedrijven zoeken steeds naar manieren om hun producten lichter te maken om de impact te verkleinen op milieu, energiekost, onderhoud en vervoer. Zeker auto’s worden alsmaar lichter, waarbij die zoektocht naar lichtere materialen voornamelijk door milieuoverwegingen wordt ingegeven. Een mix van materialen vervangt dan ook meer en meer het conventionele staal. De toepassingen variëren van behuizing van buitenspiegels tot grote carrosserie-onderdelen en zelfs structurele hittebestendige componenten van de motorkap. Een groepering van bedrijven, universiteiten en onderzoekscentra uit verschillenden landen in de Maas-Rijn regio bundelen nu hun kennis en voeren onderzoek naar lichtergewicht materialen voor de auto-industrie. Flanders Make en AMS Robotics, een Belgische wereldleider in automatisering en robotisering, maken deel uit van het project en werken nauw samen aan de optimalisatie van een waterstoftank die we zullen terugvinden in de wagens van de toekomst. Zo dragen we bij aan veilige en lichtere wagens die minder verbruiken en minder CO2-uitstoten. ….. Lees meer ….

Oproep 528: Lokale partnerschappen voor jongeren – Blinde vlek

De Afdeling ESF en Duurzaam Ondernemen van het Departement Werk & Sociale Economie wil via deze oproep de positie van jongeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt versterken. De oproep wil daarom in heel Vlaanderen bottom-up initiatieven stimuleren die partnerschappen op lokaal niveau tot stand brengen en die de effectiviteit van de begeleiding en ondersteuning van (kwetsbare) jongeren vergroten. Door partnerschappen te vormen, willen we de gekende knelpunten in de dienstverlening voor jongeren tegengaan en/of verminderen (hierbij denken we aan versnippering, overlap, te weinig afstemming en onnodige doorverwijzingen). …… Deze oproep staat open voor alle organisaties met rechtspersoonlijkheid. De lokale partnerschappen kunnen onder meer bestaan uit de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), organisaties gespecialiseerd in arbeidsbemiddeling, jobhunting en werkplekleren, welzijnsdiensten, diensten voor psychisch welzijn, huisvesting, werkgevers, etc.. Sommige van die instanties zullen overheidsinstellingen zijn, andere NGO’s of particuliere aanbieders. ….. Lees meer ….

Een skills road map voor de Vlaamse klimaattransitie met focus op de energie-intensieve industrie

De omslag naar klimaatneutraliteit – cf. de Europese Green Deal – vergt een fundamentele heroriëntatie van de economie. Dat vraagt om meer kennis over de samenhang tussen klimaatambities en -roadmaps en over de impact ervan op de werkgelegenheid. Vooral de toegepaste en toepasbare kennis (roadmaps, aanpassingsstrategieën, draaiboeken, …) ontbreekt nog. Om de transitie te kunnen laten slagen, moeten we de competenties die noodzakelijk zijn in het kader van nieuwe productiemethodes of nieuwe toepassingen kunnen verzekeren. In deze studie gaat adviesbureau Roland Berger op zoek naar een mogelijke skills-roadmap voor de transitie van de energie- en CO2-intensieve industrie in Vlaanderen. Er wordt bekeken welke impact zo’n transitieprogramma zal hebben op de werknemers en hoe we medewerkers en organisaties hierop kunnen voorbereiden. Waar liggen de uitdagingen en opportuniteiten en de strategische keuzes op vlak van jobs, skills en kennis? En met welke agenda voor workforce change kan Vlaanderen zich in deze transitie als koploper positioneren? Het onderzoek loopt tot maart 2021.

Download documenten (2):

Een skills road map voor de Vlaamse klimaattransitie. VoorstelEen skills road map voor de Vlaamse klimaattransitie. Oproep