FLANDERS MAKE EN AMS ROBOTICS WERKEN SAMEN AAN LICHTGEWICHT WATERSTOFTANK VOOR DE AUTO VAN DE TOEKOMST

Bedrijven zoeken steeds naar manieren om hun producten lichter te maken om de impact te verkleinen op milieu, energiekost, onderhoud en vervoer. Zeker auto’s worden alsmaar lichter, waarbij die zoektocht naar lichtere materialen voornamelijk door milieuoverwegingen wordt ingegeven. Een mix van materialen vervangt dan ook meer en meer het conventionele staal. De toepassingen variëren van behuizing van buitenspiegels tot grote carrosserie-onderdelen en zelfs structurele hittebestendige componenten van de motorkap. Een groepering van bedrijven, universiteiten en onderzoekscentra uit verschillenden landen in de Maas-Rijn regio bundelen nu hun kennis en voeren onderzoek naar lichtergewicht materialen voor de auto-industrie. Flanders Make en AMS Robotics, een Belgische wereldleider in automatisering en robotisering, maken deel uit van het project en werken nauw samen aan de optimalisatie van een waterstoftank die we zullen terugvinden in de wagens van de toekomst. Zo dragen we bij aan veilige en lichtere wagens die minder verbruiken en minder CO2-uitstoten. ….. Lees meer ….

Een skills road map voor de Vlaamse klimaattransitie met focus op de energie-intensieve industrie

De omslag naar klimaatneutraliteit – cf. de Europese Green Deal – vergt een fundamentele heroriëntatie van de economie. Dat vraagt om meer kennis over de samenhang tussen klimaatambities en -roadmaps en over de impact ervan op de werkgelegenheid. Vooral de toegepaste en toepasbare kennis (roadmaps, aanpassingsstrategieën, draaiboeken, …) ontbreekt nog. Om de transitie te kunnen laten slagen, moeten we de competenties die noodzakelijk zijn in het kader van nieuwe productiemethodes of nieuwe toepassingen kunnen verzekeren. In deze studie gaat adviesbureau Roland Berger op zoek naar een mogelijke skills-roadmap voor de transitie van de energie- en CO2-intensieve industrie in Vlaanderen. Er wordt bekeken welke impact zo’n transitieprogramma zal hebben op de werknemers en hoe we medewerkers en organisaties hierop kunnen voorbereiden. Waar liggen de uitdagingen en opportuniteiten en de strategische keuzes op vlak van jobs, skills en kennis? En met welke agenda voor workforce change kan Vlaanderen zich in deze transitie als koploper positioneren? Het onderzoek loopt tot maart 2021.

Download documenten (2):

Een skills road map voor de Vlaamse klimaattransitie. VoorstelEen skills road map voor de Vlaamse klimaattransitie. Oproep