EdU-talks: de Europese Onderwijsruimte

4 februari 2021 13:00 – 14:00

VLEVA en het Departement Onderwijs en Vorming nodigen u graag uit op hun eerste EdU-talk van 2021. EdU-talks zijn online middagsessies waar Europese onderwijsthema’s toegelicht worden. Op die manier kunnen we jullie op de hoogte houden van de internationale onderwijsagenda die, na een korte periode van vertraging vorig jaar, terug op kruissnelheid is gekomen.

Tijdens de eerste EdU-talk op 4 februari van 13.00 u. tot 14.00 u. van het Departement Onderwijs en Vorming en VLEVA wordt dieper ingegaan op de Europese onderwijsruimte. Wat zijn de doelstellingen hiervan? Hoe zullen deze gerealiseerd worden? Welke uitdagingen en mogelijkheden creëert de EEA voor Vlaanderen?

De EdU-talk is nog te beluisteren via de link hieronder (Lees meer).

Lees meer …..

Leergoesting in het onderwijs en op de werkvloer: zo pakt ESF Vlaanderen dat aan

Hoe kunnen we het onderwijs en de werkvloer zo inrichten dat iedereen continu en effectief blijft leren? Er bestaan wetenschappelijke benaderingen die ons theoretische inzichten geven, maar hoe ziet dat eruit in de praktijk?

Met ESF Vlaanderen proberen we hieraan mee te bouwen en dat bewijst het transitieproject de MET, een uitdagende leerplek voor middelbare scholieren. Verder zullen we inzetten op leergoesting op de werkvloer met een nieuwe oproep.

Lees verder op onze website.

Flexibele zonnepanelen voor gebruik op voertuigen

Binnen het Europese HighLite project onderzoekt een internationaal consortium hoe men flexibele zonnepanelen kan inzetten voor gebouwen of voertuigen. Men zocht een partner met zowel de nodige kennis over de toepassing van dergelijke zonnepanelen op voertuigen als de juiste testinfrastructuur. Flanders Make kon het consortium overtuigen door onze uitgebreide kennis en state-of-the-art testinfrastructuur voor voertuigen. 

Lees meer …..

Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport

De EU-landen zijn verantwoordelijk voor hun eigen onderwijs-, cultuur-, sport- en opleidingsbeleid, maar de EU steunt hen bij het vaststellen van gemeenschappelijke doelstellingen en het uitwisselen van goede werkwijzen.

De Europese Commissie wil ervoor zorgen dat er in 2025 een Europese onderwijsruimte is. Met deze onderwijsruimte moeten alle jongeren in de Europese Unie toegang krijgen tot het beste onderwijs en de mogelijkheid om later in heel Europa aan de slag te kunnen. Om deze onderwijsruimte te bewerkstelligen, heeft de Commissie een aantal voorstellen gedaan. Zo wil de Commissie dat diploma’s voortaan in heel Europa erkend worden, dat er een jeugdstrategie komt voor de periode 2019-2027 om jongeren meer te betrekken bij Europa en dat er extra aandacht wordt besteed aan het leren van meerdere Europese talen.

MEER INFO

EBC-tool

ONLINE DEMONSTRATIE

dinsdag 23 februari 2021 om 10u

Deze demonstratie is GRATIS. Inschrijven is verplicht.

Een eenvoudige mail naar kenniscentrum@industrieonderwijs.be voldoet met de volgende vermeldingen:

  • Inschrijving demo EBC-tool van 23/2/2021
  • De coördinaten van de school (naam school, contactpersoon en telefoonnummer)
  • De namen van de deelnemers en hun functie binnen de school (max. 2 per school)
  • De e-mailadressen van de deelnemers

Iedere ingeschrevene ontvangt een bevestigingsmail en een link voor de online demonstratie.

Datum past niet maar toch geïnteresseerd:

Neem contact op met Marc Theunis, 0474 236 480 voor een individuele afspraak.

Oproep 528: Lokale partnerschappen voor jongeren – Blinde vlek

De Afdeling ESF en Duurzaam Ondernemen van het Departement Werk & Sociale Economie wil via deze oproep de positie van jongeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt versterken. De oproep wil daarom in heel Vlaanderen bottom-up initiatieven stimuleren die partnerschappen op lokaal niveau tot stand brengen en die de effectiviteit van de begeleiding en ondersteuning van (kwetsbare) jongeren vergroten. Door partnerschappen te vormen, willen we de gekende knelpunten in de dienstverlening voor jongeren tegengaan en/of verminderen (hierbij denken we aan versnippering, overlap, te weinig afstemming en onnodige doorverwijzingen). …… Deze oproep staat open voor alle organisaties met rechtspersoonlijkheid. De lokale partnerschappen kunnen onder meer bestaan uit de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), organisaties gespecialiseerd in arbeidsbemiddeling, jobhunting en werkplekleren, welzijnsdiensten, diensten voor psychisch welzijn, huisvesting, werkgevers, etc.. Sommige van die instanties zullen overheidsinstellingen zijn, andere NGO’s of particuliere aanbieders. ….. Lees meer ….

“Technologie voor training en ondersteuning op afstand”

Het COOCK-project “Technologie voor training en ondersteuning op afstand” past perfect binnen de stijgende vraag naar technologie om operatoren vanop afstand te ondersteunen. Dit project heeft als doel organisaties binnen de industrie, het onderwijs en de zorgsector te inspireren om technologische oplossingen te implementeren die toelaten om activiteiten uit te voeren met respect voor de social distancing-regels. Denk hierbij aan de implementatie van augmented and mixed reality technologie zoals smartglasses, smartphones en tablets.