Waarvoor staan wij?

Kenniscentrum als brug tussen scholen onderling:

Door met elkaar samen te werken aan, elkaar te informeren over en te betrekken in elkaars projecten zullen de inspanningen een veelvoud opleveren voor de regio.

We wisselen ervaringen uit.

We werken samen aan school overschrijdende projecten.

Kenniscentrum als brug tussen scholen en bedrijven:

Wij onderschrijven de belangrijkheid van de link tussen bedrijven en scholen.

KIO is de verbindingspartner tussen scholen en bedrijven:

  • Wij informeren bedrijven over het duaal leren, stages, werkplekleren, snuffelstages, bedrijfsbezoeken, leerkrachtenstages, leerkrachten opleidingen en andere vormen van samenwerking met bedrijven,…. inclusief de administratie daar rond.
  • Wij begeleiden bedrijven in het organiseren van samenwerkingsprojecten met scholen

Wij werken samen aan school overschrijdende projecten i.s.m. bedrijven en andere relevante organisaties

Wij delen de kennis ontwikkeld binnen KIO met andere organisaties (zoals NL-OA, bedrijven, …).

Kenniscentrum als ontwikkelaar:

Wij ontwikkelen tools, zoals het EBC-tool en draaiboeken voor de scholen naar gelang de behoefte van de gebruikers.

Wij ontwikkelen innovatieve ideeën rond samenwerking tussen scholen en bedrijven