Wie kiest voor duaal leren? Een analyse van de instroom in duaal leren en beleidsaanbevelingen aan de hand van gedragsinzichten (KU Leuven)

Het aantal jongeren dat vandaag instapt in duaal leren blijft laag. Nochtans kan duaal leren bijdragen aan een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en aan het verminderen van de jeugdwerkloosheid en van de mismatch op de arbeidsmarkt. Om duaal leren beter ingang te doen vinden, moet het systeem beter bekend worden en – als evenwaardige leerweg binnen het secundair onderwijs – moet het een positiever en aantrekkelijker imago krijgen. In dit onderzoek wordt de instroom in duaal leren geanalyseerd en worden de drempels onderzocht die jongeren, ouders, leerkrachten en scholen ervaren. Er wordt onderzocht welke factoren een rol spelen bij het maken van een studiekeuze, en in welke mate het aanbieden van informatie over duaal leren hierbij van invloed is. De studie gaat na hoe gedragsinzichten en de perceptie rond duaal leren de studiekeuze mee bepalen. Het onderzoek, dat uitgevoerd wordt door LEER (Leuven Economics of Education Research, binnen de Katholieke Universiteit Leuven), loopt tot november 2021.

Download documenten:

Wie kiest voor duaal leren? Een analyse van de instroom in duaal leren en beleidsaanbevelingen. Voorstel

Wie kiest voor duaal leren? Een analyse van de instroom in duaal leren en beleidsaanbevelingen. Oproep

“Technologie voor training en ondersteuning op afstand”

Het COOCK-project “Technologie voor training en ondersteuning op afstand” past perfect binnen de stijgende vraag naar technologie om operatoren vanop afstand te ondersteunen. Dit project heeft als doel organisaties binnen de industrie, het onderwijs en de zorgsector te inspireren om technologische oplossingen te implementeren die toelaten om activiteiten uit te voeren met respect voor de social distancing-regels. Denk hierbij aan de implementatie van augmented and mixed reality technologie zoals smartglasses, smartphones en tablets.

Zin om (zelf) leren programmeren? Droom je ervan om je creativiteit los te laten op een videospel, een website of een robot? Lijkt het je leuk om hier in groep aan te werken?

Bij CoderDojo leer je alles over websites, games, apps en software door het zelf te doen. We verzamelen in clubs of Dojo’s en gaan samen aan het werk.

CoderDojo Belgium organiseert gratis workshops (doe-het-zelf lessen) voor meisjes en jongens van 7 tot 18 jaar. Een Club of Dojo wordt volledig door vrijwilligers voorbereid en gegeven. De vrijwilligers zijn de heldinnen en helden van onze clubleden en stimuleren hun fantasie en creativiteit in de wereld van eentjes en nulletjes.

https://www.coderdojobelgium.be/nl

Computentioneel denken in STEM

https://www.stemcomputer.be/

Op deze website worden er verschillende activiteiten aangeboden. Deze activiteiten willen leerlingen (kleuteronderwijs, lager onderwijs en eerste graad secundair onderwijs) laten kennismaken met computationeel denken door gebruik te maken van 10 vaardigheden van computationeel denken. De activiteiten op deze website werden en worden allemaal uitgetest in extra-curriculaire en curriculaire contexten in de periode 2017-2019. Na testfase worden deze verder geoptimaliseerd. Er wordt ook een effectenonderzoek (pre- en posttest, observatie en focusgesprek) uitgevoerd waarin we nagaan in hoeverre de activiteiten bij kinderen een invloed hebben op cognitieve en affectieve elementen.

De uiteindelijke doelstelling is om deze activiteiten ter beschikking te stellen binnen extra-curriculaire en curriculaire contexten om zo bij kinderen een computationele geletterdheid te verwezenlijken. Deze activiteiten vertrekken allemaal vanuit een probleemstelling die zich situeert in een authentieke context en die opgelost kunnen worden met behulp van ICT of door inzicht in ICT.