Onderzoek naar e-leren in Vlaanderen

Om het beleid inzake e-leren verder vorm te geven, organiseerden we in de loop van juni en juli 2020 een bevraging bij opleidingsverstrekkers over e-leren. Hieruit blijkt dat meer dan 8 op de 10, omwille van corona, een deel van hun aanbod omschakelden naar online leren. Om deze evolutie te versnellen en het online aanbod bij opleidingsverstrekkers te verruimen, werkt de Vlaams minister van Werk een actieplan uit.

Lees meer

De EU zet vaardigheden centraal: de update van de vaardighedenagenda is er!

De Europese Commissie presenteert de nieuwe vaardighedenagenda voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht.

  • Deze agenda is gericht op het bijscholen (verbetering van bestaande vaardigheden) en omscholen (opleiding in nieuwe vaardigheden) van de Europese bevolking. 
  • Het bestaat uit 12 acties gericht op vaardigheden voor banen door samen te werken met de lidstaten, bedrijven en sociale partners. 
  • Daarnaast is er ook een voorstel voor een aanbeveling voor beroepsonderwijs en -opleiding.

Die vaardigheden bestaat uit 12 acties, lees ze hier.

Workshop: visualiseren en ontwikkelen van competenties met EBC-tool

Geannuleerd wegens maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Nieuwe datum wordt nog vastgelegd.

Competentiegericht onderwijs is internationaal een populair onderwijsconcept. Ook in Vlaanderen blijft het concept actueel bijvoorbeeld door duaal leren of door transversale sleutelcompetenties opgenomen in de nieuwe eindtermen. Daarnaast blijven competenties aantrekkelijk om tegemoet te komen aan de wens van de arbeidsmarkt: flexibele, breed inzetbare, competente werknemers.

Competentiegericht leren heeft een grote invloed op de inhoud en de organisatie van het onderwijs. Naast het competentiegericht opleiden is het belangrijk om stil te staan bij het competentiegericht evalueren. Het in kaart brengen van de ontwikkeling van de competenties is een uitdaging voor leerkrachten en begeleiders.

Wij nodigen je uit op de workshop:

Visualiseren en ontwikkelen van competenties

met het EBC-tool

Dinsdag 28 april 2020, 9 – 12u

Provinciaal Instituut (PROVIL) Duinenstraat 1 Lommel

lokaal ‘Stembuilding’

lees meer …..

Personeelsadvertentie

De scholen Provil Lommel, TISM Bree, VOX Pelt en WICO-campus TIO Overpelt geven de bedrijven de mogelijkheid om op Smartschool te adverteren. Smartschool is het platform om met technisch geschoolde leerlingen en hun ouders in contact te komen, om uw bedrijf voor te stellen en om uw personeelsadvertenties te plaatsen. Hierdoor heeft u een bereik van alle laatstejaars leerlingen van de richtingen techniek in Noord-Limburg.

Het Kenniscentrum Industrie-Onderwijs vzw coördineert deze actie. Dus de bedrijven hebben maar één aanspreekpunt voor de 4 technische scholen in Noord-Limburg.

Lees meer...

Even voorstellen

Kenniscentrum Industrie-Onderwijs (KIO) vzw is een organisatie opgericht door alle technische scholen in Noord-Limburg van alle onderwijsnetten (Provil Lommel, Vox en Shift Pelt, WICO campus TIO en TISM Bree) en een aantal bedrijven met als doel kennis en infrastructuur te delen om zo het competentieniveau van de (toekomstige) medewerkers te verhogen.

Ons motto: “Wij verbinden om te innoveren”.

Indien de industrie naar niveau 4.0 moet moet het onderwijs ook richting 4.0.

Wij hebben een jarenlange ervaring opgebouwd i.v.m. werkplekleren in diverse vormen, competentiegericht opleiden en evalueren.

Op deze website zal je in de loop van de komende weken meer en meer informatie over het KIO kunnen lezen en zien.