Personeelsadvertenties

Er is een te krap aanbod aan afgestudeerden in technische en beroepsrichtingen. Veel bedrijven ervaren dit. De leerlingen die willen, hebben zo wie zo snel een baan.

Het komt er dus op neer om op diverse manieren in contact te komen (te blijven) met hen.

Het is een continu proces van contacten leggen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden: voorstelling van het bedrijf aan de leerlingen en/of leerkrachten, technische opleidingen voor leerkrachten,….. Als uw bedrijf een leerling opleidt of een stage voorziet, zal het voor u iets gemakkelijker zijn die leerling te overhalen om bij u te komen werken. Personeelsadvertentie is een andere mogelijkheid.

Nu ook jouw bedrijf en vacatures rechtstreeks voorstellen aan de laatstejaars technisch en beroepsonderwijs

Klik hier voor de brochure met meer info en tarieven.

klik hier voor het inschrijvingsformulier.

Alle technische scholen in Noord-Limburg hebben Smartschool als communicatieplatform. Leerkrachten en directies verspreiden informatie over activiteiten en resultaten van de leerlingen. Dagelijks consulteren leerlingen en hun ouders Smartschool.

Smartschool is dus hét platform om in contact te komen met technisch geschoolde leerlingen en hun ouders, om uw bedrijf voor te stellen en om uw personeelsadvertenties te plaatsen.

Daarom geven de scholen Provil Lommel, TISM Bree, VOX Pelt en WICO-campus TIO Overpelt u de mogelijkheid om op dit platform te adverteren. Hierdoor heeft u een bereik van alle laatstejaarsleerlingen van het technisch en beroepsonderwijs in Noord-Limburg.

Het Kenniscentrum Industrie-Onderwijs vzw coördineert deze actie. Dus u heeft maar één aanspreekpunt voor de 4 technische scholen in Noord-Limburg.

Waarom doen wij dit?

In de eerste plaats geven wij  u hiermee een forum om uw bedrijf voor te stellen en geschikt personeel te vinden.

Het Kenniscentrum Industrie-Onderwijs vzw (KIO) kan met deze opbrengst de scholen een performante applicatie aanbieden die hen bijstaat beter te werken aan die competenties die voor u en uw bedrijf belangrijk zijn. Deze applicatie noemen we het EBC-tool.

Dus een win-win voor uw bedrijf én voor de scholen.