Wat is het EBC-tool?

EBC staat voor Evalueren en Erkennen van Beroeps technische Competenties. Het EBC-tool focust zich op de opleiding en evaluatie van leerlingen.

Het EBC-tool is een instrument dat je ondersteunt in het competentiegericht opleiden en evalueren. Een document met uitgebreide theoretische achtergrond vormt de basis van dit EBC-tool. Een handleiding helpt je bij de overgang naar competentiegericht opleiden en evalueren. Hierover meer informatie bij “Theoretische achtergrond“.

De EBC-tool brengt op een duidelijke en visuele manier de beroeps specifieke competenties van leerlingen/werknemers in kaart. Leerlingen kunnen dan ook visueel aan een toekomstige werkgever duidelijk maken welke competenties zij bezitten. Ook al hebben ze geen diploma of certificaat. Ze hebben wel een competentiepas waarop staat wat ze wel kunnen. Ze zijn dus nooit meer ongekwalificeerd. Dit maakt hen sterker bij het vinden van een baan op de arbeidsmarkt. Daarnaast worden de jongeren door het gebruik van deze EBC-tool tijdens de opleiding ook gestimuleerd om de opleiding te beëindigen met een positief resultaat in school of op de werkvloer.

De EBC-tool is een handig instrument: geen kennis van informatica of Excel vereist. Overzichtelijke menu’s en invulschermen begeleiden je in het gebruik ervan.

Je brengt opdrachten in die de leerlingen moeten oefenen en waarmee je ze evalueert. Deze opdrachten zijn gelinkt aan de te verwerven competenties. Je registreert de evaluaties. Zo kan je bijhouden hoever een leerling in zijn leerproces is en kan je zijn/haar leerproces optimaal bijsturen. Je krijgt een duidelijk overzicht van de resultaten en je krijgt een overzicht van de nog uit te voeren opdrachten. Daarenboven kan je een individueel handelingsplan/opleidingsplan uitwerken.