Werkplekleren Plus

Het Kenniscentrum Industrie-Onderwijs vzw, KIO, ontwikkelde een eigen visie omtrent het werkplekleren. Wij kunnen het “werkplekleren + “ (WPL+) noemen om een onderscheid te maken met andere vormen van werkplekleren.

WPL + is een vorm van leren

Waarbij een GROEP leerlingen zowel technische competenties (aanvulling of uitdieping van wat in het leerplan van de leerling voorzien is), sociale vaardigheden als arbeidsattitudes aanleert a.h.v. een VOORAF door leerkrachten EN werknemer(s) van het bedrijf uitgestippeld en in het leerplan GEÏNTEGREERD traject op reële werkplekken in een productieproces in ÉÉN bedrijf onder begeleiding van een werknemer(mentor) tewerkgesteld op die werkplek (ONE TO ONE) en onder PERMANENTE begeleiding van hun leerkracht die vooraf de werkplekken heeft doorlopen tijdens een leerkrachtenstage.

WPL + moet een win-win-win-win-situatie creëren voor

de leerling    

 •  ervaart de bedrijfscontext van hetgeen hij leert op school
 • leert nieuwe in de bedrijven toegepaste technieken en leert recente, moderne machines gebruiken
 • komt beter voorbereid op de arbeidsmarkt o.a. omwille van de aangeleerde sociale vaardigheden en arbeidsattitudes
 • is meer gemotiveerd om de opleiding tot een goed einde te brengen

de school

 • beschikt over nieuwe infrastructuur ter beschikking gesteld in het bedrijf
 • haalt nieuwe kennis over bedrijven in huis via de leerkrachten die deelnemen aan aangeboden opleidingen en lerarenstages en door hun permanente aanwezigheid op de werkplekken

de leerkracht 

 • heeft meer gemotiveerde leerlingen
 • kan de dagelijkse praktijk in de les brengen door de nieuwe opgedane ervaringen in het bedrijf en de aangeboden opleidingen
 • heeft een informatiebron om de lessen realistischer te maken
 • krijgt beter inzicht over de materie die hij moet aanbrengen bij de leerlingen en de eisen die een bedrijf stelt aan (toekomstige) werknemers
 • blijft up to date

het bedrijf 

 • krijgt beter opgeleide kandidaat-werknemers
 • moet minder energie steken in het introduceren van nieuwe werknemers
 • steekt minder tijd in de minder gestructureerde stages (o.a. door permanente aanwezigheid van de leerkracht)
 • WPL kan ook toegepast worden voor introductie van nieuwe medewerkers
 • Medewerkers worden vertrouwd met zelfevaluatie en -reflectie

WPL + vereist dat

de scholen

 • de leraren ter beschikking stellen om
 • mee te werken aan het uitwerken, evalueren, verfijnen en aanpassen van het traject WPL en de verschillende werkposten
 • de leerlingen in het bedrijf permanent te begeleiden tijdens het WPL
 • de leraren motiveren om
 • actief mee te werken met collega’s van andere scholen/netten
 • deel te nemen aan lerarenstages in de WPL-gastbedrijven
 • deel te nemen aan de aangeboden lerarenopleidingen

de leerkracht

 • doorloopt op regelmatige basis de werkplekken in het WPL-gastbedrijf waarbij hij het bedrijf en de toegepaste technieken leert kennen
 • volgt zijn leerlingen op bij het WPL door zijn permanente aanwezigheid
 • volgt de aangeboden opleidingen om de toegepaste vernieuwde technieken aan te leren
 • werkt actief mee aan het uitschrijven, evalueren, verfijnen en herwerken van het traject WPL en de verschillende werkposten

het bedrijf

 • stelt werknemer(s) ter beschikking om actief mee te werken aan het uitwerken van het WPL
 • leidt leraren op in nieuwe technieken die in het bedrijf of in de sector worden toegepast
 • werkt actief mee aan het uitwerken, evalueren, verfijnen en herwerken van de werkposten
 • stelt infrastructuur ter beschikking aan de scholen om klassikaal de technieken die worden toegepast in het bedrijf, aan te leren
 • vangt alle leerlingen op van één klas of praktijkgroep
WERKPLEKLEREN + STAGES
In groep in één bedrijf Individueel
Leraar is permanent aanwezig (hij/zij leert) Stagebegeleider komt op bezoek
Geïntegreerd in het leerplan (expliciet aangegeven waar in het leerplan en welke doelstellingen op de werkplekken worden bereikt)

Werkboeken per werkplek    
Als kennismaking met de arbeidsmarkt in de sector waarin de opleiding wordt gevolgd Versterking van de leerdoelen die in school worden bereikt
Vooraf uitgestippeld leertraject doorloopt alle facetten van het productieproces Checklist van doelstellingen
Lerarenstage om bedrijf te leren kennen gaat vooraf
Klassikale opleidingsmogelijkheden in bedrijf